快捷搜索:

风雨牢愁无著处,那更寒蛩四壁

风雨牢愁无著处,那更寒蛩四壁

出自宋朝文天祥的《酹江月·和友驿中言别
原文赏析:
乾坤能大年夜,算蛟龙元不是池中物。风雨牢愁无著处,那更寒蛩四壁。横槊题诗,登楼作赋,万事空中雪。江流如斯,方来还有英杰。
堪笑一叶漂零,重来淮水,正凉风新发。镜里朱颜都变尽,只有赤忱难灭。去去龙沙,江山追念,一线青如发。故人应念,杜鹃枝上残月。
拼音解读
qián kūn néng dà ,suàn jiāo lóng yuán bú shì chí zhōng wù 。fēng yǔ láo chóu wú zhe chù ,nà gèng hán qióng sì bì 。héng shuò tí shī ,dēng lóu zuò fù ,wàn shì kōng zhōng xuě 。jiāng liú rú cǐ ,fāng lái hái yǒu yīng jié 。
kān xiào yī yè piāo líng ,zhòng lái huái shuǐ ,zhèng liáng fēng xīn fā 。jìng lǐ zhū yán dōu biàn jìn ,zhī yǒu dān xīn nán miè 。qù qù lóng shā ,jiāng shān huí shǒu ,yī xiàn qīng rú fā 。gù rén yīng niàn ,dù juān zhī shàng cán yuè 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: